שבעת הצעדים להתמודד עם נטיות הומוסקסואליות

מאמר זה סוקר את שבעת הצעדים למתמודד עם נטיות המוסקסואליות: מהשיחה הראשונה ועד לסיום תהליך הבירור.

עד היום ההנחה השרירותית הייתה שתהליך היציאה מהארון היא התשובה לכל בעיות המתמודדים עם נטייה ההומוסקסואלית, היא מניחה מראש היררכיה של צמיחה אישית מ”בתוך” הארון, ל”בחוץ”. ובדרכה היא שוללת כל אלטרנטיבה אחרת בטענה שהיא מגבירה את תחושת האשמה והערכה העצמית.