כלים להחלמה

שלבי ההתמודדות תקיפה מינית היא תמיד חוויה טראומטית ולא נעימה ואלו שעוברים אותה לרוב סובלים מתגובות דומות לאלו של אנשים שחוו חוויות של סכנת חיים ממשית כמו במלחמות או פיגועים. ישנם ארבע שלבי התמודדות שאותן עובר מי שנוצל או הותקף מינית. השלבים שונים באורך הזמן ובעומק החוייה שלהן מאדם לאדם. אך כל מי שעבר טראומה זאת עובר את…