עצת נפש- אודות קו הסיוע לבעלי נטיות הפוכות , לחצו וצפו: