סדנת עצת נפש לנטיות הפוכות -עדויות משתתפים, לחצו וצפו: