מה עושים כשחבר מספר לך שיש לו נטיות הפוכות?

מיקומך כאן