מה עושים כשחבר מספר לך שיש לו נטיות הפוכות ?

מיקומך כאן