עצת נפש עובדה: הערות והארות לאור השיח הציבורי סביב ´עצת נפש´

אחד מתחומי הפעילות במרכז הסיוע של עצת נפש הינו תחום נטיות הפוכות ההומוסקסואליות. מסביב לנושא הצלחת הטיפול בהומוסקסואליות בכלל והומוסקסואלים בפרט, קיימת התנגדות עזה מצד כל אותם ארגונים הדוגלים בקיום אורח חיים הומוסקסואלי. אחת מהטענות המרכזיות הנשמעות מאותם ארגונים כלפי עמותת עצת נפש, היא אי הוכחת הצלחת טיפול בהומוסקסואלי כלשהו, “פיברוק” עדויות, ומעטה של חשאיות מוגזמת…