“חלק מהגייז משתנה”, אומר פסיכיאטר חשוב

מיקומך כאן