ציפיות ואכזבות. הצורך ביחס למתמודד עם נטיות הפוכות

מיקומך כאן