התרפיה הרפראטיבית

בספרות הפסיכואנליטית, כמיהה הומוסקסואליות הובנה בעבר כהשתקפות של גרעון בזהות מינית. בשנים האחרונות הפסיכולוגיה העולמית שללה טיפול פרטני בשיטת טיפול זו. אחת הטעויות הבולטות ביותר שבגללה נשללה אסטרטגיית הטיפול של הפסיכואנליזה הקלאסית היא שהיא מאמנת מטפלים להיות מרוחקים רגשית מהמטופל.. הימנעות ממעורבות רגשית מאיימת על המתמודד, שגם ככה חווה ריחוק וניכור עצמי וזקוק נואשות לתמיכה ולב מבין.הניתוק…

לפרטים נוספים

עצת נפש עובדה: הערות והארות לאור השיח הציבורי סביב ´עצת נפש´

אחד מתחומי הפעילות במרכז הסיוע של עצת נפש הינו תחום נטיות הפוכות ההומוסקסואליות. מסביב לנושא הצלחת הטיפול בהומוסקסואליות בכלל והומוסקסואלים בפרט, קיימת התנגדות עזה מצד כל אותם ארגונים הדוגלים בקיום אורח חיים הומוסקסואלי. אחת מהטענות המרכזיות הנשמעות מאותם ארגונים כלפי עמותת עצת נפש, היא אי הוכחת הצלחת טיפול בהומוסקסואלי כלשהו, “פיברוק” עדויות, ומעטה של חשאיות מוגזמת…

לפרטים נוספים