להאמין זה נח, אך צריך להתמודד בנטיות הפוכות בכוחות עצמך

מיקומך כאן